Sầu riêng cấp đông nguyên trái

    Liên hệ

    Sầu riêng nguyên trái cấp đông là một giải pháp hoàn hảo, giúp bảo quản tốt, chất lượng khá tương đồng với thưởng thức trái tươi.

    Danh mục: